De Spijkvijver
De Spijkvijver is onderdeel van het Spijkbos en is van ouds een belangrijk recreatie en wandelgebied voor polderbewoners. De plas ligt in een zandopduiking, het grondwater vult de plas, die daardoor helder is. Op de zandige paden rond de Spijkvijver zijn op warme dagen veel groene en bruine zandloopkevers te vinden.

Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.