Het Staartreservaat
Een van de oudste en kleinste natuurgebieden van de Provincie Flevoland,
ligt in de rand van het Urkerbos.
Het wordt gekenmerkt door kleine rietruigten afgewisseld met duinrietruigten.
Het gebiedje heeft een omvang van 5 ha en is vooral botanisch van betekenis.

De Het Flevo-landschap heeft dit gesloten reservaat in beheer.