Het Stadspark
Eén van de eerste ´groene longen´ van Lelystad, aangelegd in 1970, inclusief camping en zwembad, maar die zijn al weer verdwenen. De Koploper is daarvoor in de plaats gekomen. In het park ligt een in 1978 aangelegde heemtuin met wilde planten, die toen nog vrijwel nergens in Flevoland voorkwamen maar wel werden verwacht. Inmiddels heeft een flink aantal soorten zich over Lelystad en omgeving verspreid. Vrijwilligers van het IVN en KNNV beheren die heemtuin in het stadspark. Ook staat er het oorlogsmonument.

De Gemeente Lelystad beheert het park.