Het Stichtse brugbos
De Stichtse Putten bestaan uit drie grote plassen die trapsgewijs aflopen naar polderniveau en aan de oostzijde worden begrensd door loofbos. Dankzij de ondiepte van de plassen zijn ze een eldorado voor vogels. Het gebied dankt haar ontstaan rechtstreeks aan de aanleg van de A27: waar nu de plassen liggen, lag eens een groot zanddepot dat nodig was voor de aanleg van de snelweg. Via dit bruggenhoofd kunnen planten en dieren, komend vanuit het Gooi, Flevoland koloniseren. Daarom is aan het ontwerp van het natuurgebied veel aandacht besteed. Voor kruipende dieren vormen de A27 en de Gooise weg natuurlijk een nauwelijks te nemen hindernis. Daarom is op enkele goed gekozen plekken een tunneltje in de vorm van een dikke buis onder de wegen door aangebracht. Het blijkt dat die druk gebruikt worden door onder meer muizen, egels, wezels, hazen en zelfs vossen weten die veilige passages te waarderen.

Het Flevo-landschap beheert dit gebied.