De Stuifketel
De Stuifketel is een onderdeel van het Knargebied.
Het is een kleine zandopduiking begrensd door een heldere poel.
Het stuifzand herbergt door de bijzondere groei-omstandigheden plantensoorten
als fraai duizendguldenkruid en andere natte duinvallei-soorten.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.