Het Swifterbos
Rondom Swifterbant liggen een aantal bosgebiedjes op zware zavel. Die zijn deels in beheer bij de gemeente Dronten en bij Staatsbosbeheer. Het grootste stuk is het Swifterbos (122 ha), een multifunctioneel bos waarin enkele bosweitjes met orchideeen voorkomen. De gemeentelijke bossen (35 ha) hebben vooral een functie als recreatief uitloopgebied voor het dorp. Dit dorpsbos ligt aan de westrand van Swifterbant. De bossen zijn geliefd bij de bewoners als wandelgebied. De inwoners van Swifterbant verzetten zich dan ook tegen het plan om woningen te bouwen in het Swifterbos.

Het gebied wordt beheerd door het Staatsbosbeheer.
Al is het bos niet erg groot, toch loopt
er een wandeling van 3 (blauw) en 1 (geel) kilometer doorheen.