Het Tollebekerbos
Het Tollebekerbos is een typisch voorbeeld van een dorpsbos, zoals dat in de jaren vijftig bij elk dorp in de Noordoostpolder werd aangelegd.
Het bos is ontworpen door landschapsarchitect Piet Kelder, die het merendeel van de bossen in de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland heeft ontworden.
Dertig hectare is voor een bos niet erg veel maar het is een van de grotere dorpsbossen van de Noordoostpolder! Dat komt omdat er op die plek een gronddepot heeft gelegen, waar tijdens de aanleg van de Urkervaart de ontgraven grond tijdelijk werd opgeslagen. Naderhand werd de plek als minder geschikt voor landbouw en dus tot geschikt voor de aanleg van bos bestempeld.

Het dorpsbos van Tollebeek wordt beheerd door de Het Flevo-landschap.