De Tong van Lucifer
De Tong van Lucifer is een ontwerp van Ruud van de Wint,
en een voorbeeld van landschapskunst.

Het beeld staat op de Knardijk bij de kruising met de A6.
De dijk is in beheer bij waterschap Zuiderzeeland