Duinrietgrasland Toppad Urk
Dit eerste en oudste staatsnatuurmonument van de Provincie Flevoland ligt midden in de bebouwing van Urk.
Het is bijna onvoorstelbaar dat dit gebied toch zo soortenrijk is.
Door de afwisseling van water, moeras, riet en bos is dit gebied zeer geschikt voor vele vogelsoorten.
Kiekendieven broeden er ieder jaar, net als baardmannetjes, snorren, rietzangers en andere moerasvogels.

Het Toppad heeft een omvang van 26 ha en is vooral botanisch van betekenis.
De Het Flevo-landschap heeft dit deels vrij toegankelijke reservaat in beheer.