Het Urkerbos
Sinds de Noordoostpolder droogviel en Urk haar eilandstatus kwijtraakte,
is het Urkerbos een tot bijna volle wasdom gekomen bos.
Statige lanen en schier ondoordringbaar gemengd loofbos,
afgewisseld met donker naaldhoutbos en natuurrijke open plekken.
Het biedt wandelaars en fietsers een beeld,
dat zonder meer vergelijkbaar is met oude bossen in andere bosrijke delen van Nederland.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.