Venetochtbosje
Maar 4 ha groot is het nauwelijks een echt bos maar als uitloper van het Kuinderbos heeft het ontegenzeggelijk ook een functie voor de natuur van Flevoland. Met name voor otters is de oever met overhangend, beschutting gevend geboomte aantrekkelijk. Daaraan wordt afbreuk gedaan door de harde beschoeiing.

Het gebiedje wordt beheerd door de Het Flevo-landschap.