De Verbindingszone Oostvaardersplassen-Lepelaarplassen
Tussen Oostvaardersplassen en Lepelaarplassen is een natte verbinding aangelegd, die evenwijdig aan en onderlangs de Oostvaardersdijk loopt en in het Wilgenbos eindigt.

Op drie punten kruist een fietspad de zone.
Vanaf daar en vanaf de dijk is het vogelrijke gebied goed te observeren.
De strook wordt deels beheerd door de Het Flevo-landschap en deels door Staatsbosbeheer.