Het Vogeleiland
Het gebied is in 1942 aangelegd door Rijkswaterstaat opgebouwd uit zand en bagger uit een vaargeul in het Zwarte Meer. Door de afwisseling in bos, riet en grasland is het er aantrekkelijk voor veel soorten vogels. In de periode 1989-1995 werden in totaal 65 soorten broedvogels geteld. Zo broeden er de als nachtegaal en de wielewaal, de blauwborst, het baardmannetje en de zeldzame grote karekiet. Ook zit er een blauwe reigerkolonie van ongeveer zeventig paren op het eiland.

Het eiland wordt beheerd door Natuurmonumenten.