Het Voorsterbos
Dit in 1944 aangelegde, oudste bos van Flevoland, bestaand uit loof- en naaldbos, was bedoeld voor houtteelt. Het bos is geplant op keileem, een voor landbouw minder geschikt bodemtype. Natuurmonumenten maakt er nu een veel natuurlijker en natuurrijker bos van door vernatting en omvorming van het bestaande bos.
Toch is het nu al een natuurrijk bos. Zo groeien in de greppels van dit vochtige bos veel varens zoals mannetjesvaren en de zeldzamere tongvaren.

Het Voorsterbos grenst onder meer aan het Kadoelerveld, het Kadoelerbos, het Waterloopbos en het Wendelbos.

Natuurmonumenten beheert dit oudste bosgebied van Flevoland.