Het Waterloopbos
Dit oudste bos van Flevoland, bestaand uit loof- en naaldbos, was de eerste 50 jaar in gebruik bij het Waterloopkundig laboratorium.
Natuurmonumenten maakt er nu een recreatief aantrekkelijk bos van door omvorming van het bestaande bos en aanleg van fiets- en wandelpaden.
Ook zal het Waterloopbos worden verbonden met het Voorsterbos, waardoor er een bosgebied van 900 ha ontstaat.
Het bos is rijk aan paddestoelen. De zeldzame hertezwam en gewone morielje groeien er.
In het bos leven reeen, egels en vleermuizen. Voorkomende broedvogels zijn onder meer de ijsvogel, vink, tjiftjaf, roodborst en boomklever. In het gebied liggen fietspaden en wandelroutes, die ook toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Natuurmonumenten beheert dit waterrijke bosgebied.