Het Wendelbos
Dit jongste bos van Flevoland, bestaand uit gemengd loofbos en is voorjaar 2006 aangelegd en is 118 ha groot en ligt vlakbij Kraggenburg.
Natuurmonumenten heeft hiermee een verbinding gemaakt tussen het Waterloopbos en het Voorsterbos. Daardoor ontstaat een aaneengesloten bosgebied van 900 ha.
De naam verwijst naar de middeleeuwse buurtschap Wendele, die hier moet hebben gelegen.

Natuurmonumenten beheert dit nieuwe bosgebied.