De Wildwallen
De Wildwallen grenst aan het Larserbos en langs de Larservaart.
Oorspronkelijk is het aangelegd om verschillend samengestelde Achterhoekse houtwallen uit te proberen op hun geschikheid als erfbeplanting rond Flevolandse boerderijen.
Tussen de houtwallen liggen hooilandperceeltjes.

De oppervlakte is 35 ha.

Het zangvogelrijke gebied is in beheer bij het Flevolandschap en is voor wandelaars vrij toegankelijk.