Het Wilgenbos
Een van de weinige oerbossen van Flevoland grenst aan het Wilgeneiland en de Lepelaarplassen. Via de verbindingszone staat het in contact met de Oostvaardersplassen.
Het rondom een voormalige zandwinplas spontaan gegroeide wilgenbos is 100 ha. groot. De centrale plas herbergt veel vogelsoorten en de poelen zijn de thuishaven voor vele kikkers, padden en salamanders. Ook de bever heeft het gebied gekoloniseerd.

Het vrij toegankelijke natuurreservaat is als rustplaats belangrijk voor trekvogels. Ook de waarde als bosreservaat voor het volgen van natuurlijke bosvormingsprocessen is van belang.

Het Flevo-landschap beheert het gebied.