Het wilgenreservaat de Knar
Dit spontaan ontstane wilgenbos van 70 ha ligt aan de rand van de zandopduiking de Knar.
Toen eind jaren 60 Zuidelijk Flevoland droogviel, kwamen miljoenen wilgenzaadjes terecht op deze locatie. Er ontstond een wilgenbos dat zich ongestoord kon ontwikkelen. Vogels, zoals buizerd, havik, appelvink en fitis, maar ook vossen, reeen en hermelijnen zijn er te vinden.

Vooral wetenschappelijk is het van belang als bosreservaat. Vergelijkbare gebieden in Flevoland zijn het Wilgenbos, het Wilgeneiland en de wilgenbossen in de Lepelaarplassen en Oostvaardersplassen. Maar die liggen allemaal op een natte kleibodem en niet op droog zand.

Het reservaat is deels voor het publiek gesloten.
In de oostrand langs de Vogelweg ligt een openbaar wandelpad.
Het Flevo-landschap beheert het gebied.