Windvaanbosje
De Windvaan is ontworpen door Frank Bolink en Gerard Koopman en staat aan de Noordoostpolderzijde bij de voet van de Ketelbrug.

Het gelijknamige bosje is niet veel meer dan een windbreker, maar tegelijk ook de steppingstone voor zangvogels die op trek zijn. Ze wachten in het bosje gunstig weer af voor ze oversteken naar de Kamperhoek om vandaar uit hun reis voort te zetten via het Rivierduinengebied richting Oostvaardersplassen en verder zuidwaarts.

Het bosje wordt beheerd door Het Flevo-landschap.