Het Winkelse zand
Het Winkelse zand is het restant van een voormalig zanddepot.
Hier komen enkele bijzondere insectensoorten voor.

Het gebied wordt beheerd door de Het Flevo-landschap en is niet vrij toegankelijk.