Het Zwarte meer
Dit natuurontwikkelingsgebied is ontstaan bij de inpoldering van de Noordoostpolder. Bovenin de foto is Genemuiden zichtbaar. In het meer ligt het Vogeleiland, ook een natuurreservaat. Vanwege de aanwezigheid van de vele bijzondere vogelsoorten is het Zwarte Meer een moerasgebied van internationaal belang.
De oeverlanden bestaan vooral uit voedselarme graslanden waarin de zeldzame kievitsbloem volop groeit en bloeit. In de rietlanden broeden roerdomp, bruine kiekendief, grote karekiet en purperreiger.

Het natuur-eilandenrijk wordt beheerd door Natuurmonumenten.