Het Hollandse hout
Het bos meet bijna 900 ha en is aangelegd in de perioden 1971-1974 en 1979-1980. De bodem bestaat uit pure zeeklei en het bos groeit er hard op. Destijds was het idee een zogenaamd casco-bos te planten van voornamelijk populieren, wilgen en elzen. Die groeien snel en zorgen zo voor de beschutting. Deels zou het bos voor andere bestemmingen als woningbouw en sportvelden kunnen worden gebruikt. Dat is er niet van gekomen en nu wordt het bos omgevormd met soorten die langzamer groeien, zoals eiken en beuken. Een klein stukje Hollandse Hout is aangewezen als bosreservaat (40 ha). Er zijn ver gevorderde plannen het bos onderdeel van de Oostvaardersplassen te laten worden.
Het gebied grenst aan het Bovenwater. Door de ligging is deze plas in trek bij veel watervogels. De ecozone langs de Lage Vaart sluit aan op het bos net als de Knardijk.

Staatsbosbeheer beheert het bos.