Het Praambos
Het bosgebied is onderdeel van het Oostvaardersveld,de zogenaamde etalage van de Oostvaardersplassen.

Het gebied is vrij toegankelijk en wordt beheerd door Staatsbosbeheer.