De Oostvaardersplassen
Dit internationaal vermaarde moerasgebied ontstond spontaan na de drooglegging van Zuidelijk Flevoland. Honderdduizenden vogels bezoeken het gebied tijdens hun trek. Ook als broed-, rust- en ruigebied is het voor tienduizenden vogels van levensbelang.
Vanaf de Oostvaardersdijk en de Knardijk is het terrein goed te overzien. Onderaan de Knardijk staan twee vrij toegankelijke observatiehutten. Langs de Oostvaardersdijk zijn een rondgaand wandelpad met uitzichtscherm en 2 uitkijkpunten te bezoeken.
Vanaf het bezoekerscentrum is een wandeling naar de Zeearend een kans om grote grazers zoals edelherten, heckrunderen en konikpaarden tegen te komen.
De Oostvaardersplassen omvatten ook het Fluitbos, het Oostvaardersveld, het Praambos en binnenkort waarschijnlijk ook de Hollandse hout.


Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Voor meer informatie, klik hier.