Het Abbertbos
Dit vogelrijke loof- en naaldbos ligt ter hoogte van het Drontermeer. In het bos is een vindplaats van restanten van duizend jaar geleden gestorven bomen. Het bos verdronk toen de Zuiderzee ontstond.

Het bosgebied vormt samen met het Roggebotse bos en het Revebos de zogenaamde randmeerbossen. Het zijn multifunctionele bossen. Er wordt hout geoogst, maar ook recreatie is een belangrijke doelstelling met als natuurbeheer Er zijn volop fiets- en wandelpaden, uitgezette routes, speelterreinen en dagrecreatieterreinen.


Staatsbosbeheer beheert het bos.