Het Revebos
Het Revebos strekt zich uit langs het Drontermeer,een randmeer van Flevoland. Het vogelrijke loof- en naaldbos groeit op de drooggevallen bodem van de voormalige Zuiderzee. Hoe jong het bos ook is, het is rijk aan historie. Het bos is aangelegd op een oude zandbank. Onder het bos bevindt zich zelfs een stobbenveld met eeuwenoude, goed geconserveerde wortelresten van een dennenwoud dat ooit deel uitmaakte van het Woud Zonder Genade. Dat was een machtig moerasbos dat zo´n 5000 jaar geleden heel Nederland bedekte. Nu groeien hier voornamelijk populieren, eiken, essen en esdoorns en op sommige plekken fijnsparren, Oostenrijkse dennen en sitkasparren.

Het bosgebied vormt samen met het Roggebotse bos en het Abbertbos de zogenaamde randmeerbossen.

Het bosgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.