Het Roggebotse bos
Dit vogelrijke loof-en naadbos is aangelegd op een oude zandbank van de voormalige Zuiderzee en de eerste aanplant dateert van 1957.

Het bosgebied vormt samen met het Abbertbos en het Revebos de zogenaamde randmeerbossen.

Het bosgebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer.